FSFinalWord.cz

Únor 02, 2013

Nová „pracující“ třída

Sčítání lidu z roku 2011 ukázalo, že z celkového počtu 10,44 mil. obyvatel ČR jich k 26. 3. toho roku bylo 5,08 mil (48,7 %) ekonomicky aktivních, 4,78 mil. (45,8 %) ekonomicky neaktivních, a 571 064 lidí (5,5 %) nemohlo být přiřazeno ani k jedné skupině. Oficiálně jsme tu měli pouze 499 859 nezaměstnaných (4,8 % populace), ale ekonomicky neaktivních bylo něco mezi 45,8 a 51,3 % obyvatel. Prezident České lékařské komory Milan Kubek uvádí ještě vyšší čísla, která ukazují, že stát platí zdravotní pojištění 61 % obyvatel, protože jde o děti, nezaměstnané, důchodce, osoby na rodičovské dovolené atp. Ve společnosti, v níž zhruba polovina populace nepracuje a je z větší části závislá na podpoře státu, nabývá pojem „pracující“ třída nového významu. Lidé, kteří každé ráno vstávají a jdou do práce, ať se jedná o dělníka u pásu nebo o manažera, mají politicky více společného, než by si mohli myslet.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2013-02-25

© 2024 E.S. Best s.r.o.