FSFinalWord.cz

Červenec 07, 2013

Žaludovo čarování s čísly

Manažeři přikrášlují výkony svých firem všemožnými triky a je na investorech, analyticích a žurnalistech, aby je prohlédli. Oblíbenou lstí je uvádět EBITDU (zisk před započtením úroků, daní, odpisů a amortizace) jako klíčový indikátor ziskovosti. Jde o užitečný údaj, ale ne pokud se jím zakrývá prudký nárůst některé z jeho hlavních složek. V případě Českých drah to jsou náklady na úroky, které se jejich šéf Petr Žaluda tento týden zřejmě snažil zamaskovat celostránkovou inzercí chlubící se 48% navýšením EBITDA. O zisku před zdaněním nebo čistém zisku nepadlo ani slovo. Zásadním problémem Českých drah je, proč náklady na půjčování peněz tak prudce stoupají. A tím se opět nevyhnutelně dostáváme k mizení majetku za Žaludy, který je teď nutné nahrazovat půjčkami. Přátelské dohody se Škodou Transportation a dalšími by měly rozhodnout, jestli Žaluda setrvá, či odejde – nikoli přikrášlené údaje o ziskovosti.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2013-07-30

© 2024 E.S. Best s.r.o.