FSFinalWord.cz

Leden 01, 2014

Přehodnocení Fischerova kabinetu

Rusnokova vláda končí své funkční období s 24% důvěrou (CVVM), přičemž vrcholu 28 % dosáhla v září. Když loni v létě odstoupila vláda Petra Nečase a Miloš Zeman se oháněl nízkou důvěrou obyvatel, aby ospravedlnil jmenování své vlastní vlády, Nečasův tým měl 18% důvěru. Nakonec byl tedy mezi Nečasovým a Rusnokovým kabinetem rozdíl pouhých šesti procentních bodů. Porovnejme to s prozatímní vládou Jana Fischera, která byla ve funkci v letech 2009 až 2010. Ta dosáhla maxima 73 % a odcházela se 64% důvěrou. Leč v jejím čele stál tentýž Jan Fischer, který je nyní zapleten do machinací s nedobytnými pohledávkami na Ministerstvu financí. Týž Jan Fischer, který zázrakem splatil svůj dluh z prezidentské kampaně. Stejně jako byl úspěch Fischerova kabinetu důležitým faktorem umožňujícím vznik Rusnokovy vlády, mělo by nyní selhání Rusnokova kabinetu dát impuls ke zpětnému přehodnocení, jestli byl Fischer coby premiér opravdu tak úspěšný.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2014-01-23

© 2022 E.S. Best s.r.o.