FSFinalWord.cz

Březen 03, 2014

Jánabráchovští kapitalisté světového formátu

Ve svém posledním vydání otiskl The Economist „Index kamarádského kapitalismu“ (Crony Capitalism Index), který poměřuje bohatství miliardářů z 23 zemí podle toho, jak velké procento jejich peněz pochází z odvětví, která jsou nejvíce zatížena „dobýváním renty“. Dobýváním renty se v tomto kontextu rozumí takové chování, které zvyšuje blahobyt jedince na úkor blahobytu někoho jiného, ať už s pomocí korupce, anebo bez ní. Rusko a Ukrajina na žebříčku obsadily vysoké příčky (druhou a čtvrtou), zatímco Polsko je na 18. místě. Česká republika nebyla do výběru zahrnuta, ale při aplikaci stejné metodiky na šest českých miliardářů podle časopisu Forbes (Petr Kellner, Andrej Babiš, Karel Komárek, Radovan Vítek, Zdeněk Bakala, Pavel Tykač) jsme odhadli, že Česko by se umístilo mnohem výše než Polsko a ne tak daleko za Ukrajinou. Bohatství českých miliardářů pochází z velké části z odvětví zatížených dobýváním renty. Nebýt automobilového průmyslu, který jím tolik postižen není, byla by Česká republika jednou ze zemí, kde se nejvíc na světě daří jánabráchismu.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2014-03-17

© 2021 E.S. Best s.r.o.