FSFinalWord.cz

Červen 06, 2014

Američan Dienstbier

Jiří Dienstbier je nejvýše postavený Američan v české státní správě. Jelikož se narodil na půdě Spojených států rodičům mimo diplomatickou službu, má dvojí občanství. V souladu s americkým imigračním zákonem existuje administrativní předpoklad, že pokud taková osoba přijme post v cizím státním aparátu neobnášející strategické politické rozhodování, nehodlá se občanství Spojených států vzdát. Nepotřebuje tím pádem předložit žádné prohlášení nebo doklad úmyslu si americkou státní příslušnost ponechat, jelikož se to bude předpokládat. Nicméně v Dienstbierově případě tento předpoklad neplatí, protože přijal vysokou politickou funkci. Stal se ministrem. Americké konzulární úředníky nebudou zajímat jeho přitroublá řešení nízkého počtu žen v politice. Co ale proruské sklony ČSSD ohledně krize na Ukrajině? Čím víc je ČSSD bude přetvářet v oficiální politiku, tím více Dienstbier riskuje, že se bude muset rozhodnout pouze pro jedno nebo druhé občanství.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2014-06-24

© 2022 E.S. Best s.r.o.