FSFinalWord.cz

Červenec 07, 2014

Naši sousedé Moldavané

Až někdy do doby po sametové revoluci se v angličtině pro Vltavu obvykle používal německý název Moldau. V cizině dodnes existují Smetanovi obdivovatelé, kteří si neuvědomují, že Vltava a Moldau jsou jedna a tatáž symfonická báseň z cyklu Má Vlast. Najde se ještě jedna ne úplně zřejmá souvislost. Německý oficiální název pro Moldawien (v češtině Moldavsko) zní Republik Moldau, a tak alespoň na lingvistické bázi spojuje Čechy s Moldavskem Vltava/Moldau. To je příhodné, protože Češi a Moldavané byli ve 20. století po dvě desetiletí sousedé. Čechy byly součástí Československa, k němuž v letech 1919 až 1939 patřila Podkarpatská Rus. Ta sousedila s Rumunskem, které zahrnovalo dnešní Moldavsko. Po podpisu asociační dohody EU s Kišiněvem minulý týden mohou Češi po tolika letech slavit své obnovené spojení s Moldavskem.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2014-07-03

© 2022 E.S. Best s.r.o.