FSFinalWord.cz

Červenec 07, 2014

Překroucení západního způsobu myšlení

Více, než cokoli jiného, než nevyhratelné války, drtivé zadlužení, oficiálně podporovaná korupce, to, co skutečně táhne západní civilizaci ke dnu, je západní způsob myšlení. Byl už natolik překroucen, že je jen stěží rozpoznatelný jako základ naší společnosti. Ve skutečnosti je tím hlavním důvodem nevyhratelných válek, drtivého zadlužení, oficiálně podporované korupce a většiny našich dalších problémů. Posledním příkladem tohoto nového druhu uvažování je paragraf občanského zákoníku, který, jak dnes vysvětlují HN, požaduje po rodičích rozhodnutí soudu, pokud chtějí ukončit stavební spoření nezletilého. Toto podrývá autoritu rodičů rozhodnout, co je pro rodinu nejlepší, a tím i celý koncept rodiny. Třicetiletý soudce, který v životě nic jiného nedělal, je najednou vtlačen do pozice toho, kdo je k rozhodnutí povolanější než rodiče. Bez ohledu na věhlas právníků, kteří tuto klazuli do nového občanského zákoníku zařadili, bychom je měli, obrazně řečeno, vyvést ven a zastřelit.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2014-07-29

© 2024 E.S. Best s.r.o.