FSFinalWord.cz

Srpen 08, 2014

Sobotka zpackal svoje referendum

Bohuslav Sobotka má veliký, veliký problém a celou svou letní dovolenou mohl trávit přemýšlením, jak se dostane ze šlamastyky, kterou způsobil. Tři otázky, které předložil ve vnitrostranickém referendu ČSSD, neprošly a Sobotka tak v tomto ohledu klame svoji stranu i veřejnost. Problém tkví ve významu slova „hlasující“, které výslovně definuje § 21 Řádu vnitrostranického referenda ČSSD. „Hlasující“ je řádný člen ČSSD. Podle § 38 tohoto řádu je rozhodnutí v korespondenčním referendu přijato, vysloví-li se pro něj „nadpoloviční většina hlasujících“. ČSSD měla 22 577 řádných členů, což znamená, že aby bod referenda prošel, bývalo by pro něj muselo hlasovat 11 289 hlasujících. Otázka s největším počtem kladných hlasů jich však obdržela pouze 7 995. Neprošla tedy ani jedna ze tří otázek. Sobotka se nejspíš bude pokoušet argumentovat tím, že výraz „hlasující“ má dva významy – „oprávnění hlasující“ a „skuteční hlasující“. Nesmysl. Toto slovo má pouze jeden význam a právě Sobotka ho jako výhradní autor řádu definoval.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2014-08-26

© 2022 E.S. Best s.r.o.