FSFinalWord.cz

Září 09, 2014

Prohřešek proti duchu NATO

Každý zná Článek 5 zakládající smlouvy NATO, který všem členům Aliance poskytuje garanci vzájemné obrany, ale Článek 4 je skoro stejně důležitý. Členské země podle něj „budou společně konzultovat vždy, když podle názoru kterékoli z nich bude ohrožena územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost kterékoli smluvní strany.“ Premiér Bohuslav Sobotka řekl 10. září v Parlamentu, že není možné rozšiřovat Evropskou unii nebo NATO za cenu eskalace vojenského napětí mezi západní Evropou a Ruskem. To přímo protiřečí vyjádření generálního tajemníka NATO Anderse Fogh Rasmussena poté, co byly na summitu ve Walesu učiněny kroky posouvající Gruzii blíž k členství v NATO: „Žádná třetí země nemá právo rozšíření NATO vetovat," řekl Rasmussen. Sobotka chtěl zřejmě říci, že ano, Rusko by mělo mít právo veta. Článek 4 smlouvy NATO premiérovi ukládá, aby své obavy sdělil partnerům ČR v rámci Severoatlantické aliance. Neexistuje žádný veřejně přístupný záznam o tom, že by se tak stalo. Udělat to poprvé v českém parlamentu by se dalo vnímat jako prohřešek proti duchu smlouvy NATO.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2014-09-22

© 2022 E.S. Best s.r.o.