FSFinalWord.cz

Březen 03, 2015

Friday Edition: Kolektivní vina ve 21. století

Celé měsíce zůstával Lubomír Zaorálek ve stínu a dovolil, aby zahraniční politiku dělali ostatní, ale s blížícím se sjezdem ČSSD a kláním o funkci prvního místopředsedy začal být otevřenější. V únorovém emotivním proslovu v Parlamentu prohlásil, že Západ by se neměl považovat za vyvolenou civilizaci. Celá historie Západu, řekl Zaorálek, je plná krve.

 

Neseme zodpovědnost za dvě světové války, ve kterých zahynuly desítky milionů lidí, stejně tak jako za holokaust, dodal. Stovky let evropské historie jsou podle Zaorálka také staletími likvidace menšin, což bychom neměli zapomínat.

 

Pár dní před Zaorálkem řekl v podobném projevu na modlitebním shromáždění Barack Obama, abychom se nepovyšovali a nemysleli si, že zvěrstva páchaná nyní ve jménu islámu se dějí výhradně někde jinde. Lidé se dopouštějí hrozivých činů i ve jménu Ježíše Krista. Obama zmínil křižácké výpravy, inkvizici, otroctví a segregační Zákony Jima Crowa. Měli bychom být pokorní, řekl Obama, a neměli bychom si myslet, že Bůh mluví jen k nám (na Západě).

 

Na Zaorálka i Obamu se ze strany pravice snesly útoky za to, že podle svých kritiků uplatnili princip kolektivní viny. Ve velmi širokém smyslu slova opravdu řekli, že za tyto krutosti všichni neseme vinu, ale pouze v tom ohledu, že v ně vyústil náš západní způsob myšlení. Neřekli, že jakožto jedinci zodpovídáme za hříchy svých předků.

 

Čím víc se světová situace zhoršuje, tím víc se lidé u kormidla snaží svést vinu na druhé. Místo toho, aby dospěli k jasnému závěru, že mocní svoji sílu využili a zneužili k tomu, aby ve všem nadělali skutečnou paseku, zkoušejí uplatňovat princip kolektivní viny a říkají, že my všichni jako jedinci neseme odpovědnost za jejich přečiny.

 

Zaorálkovi a Obamovi slouží ke cti, že nic takového neudělali. Tím větší má cenu si jejich poselství vyslechnout.

 

Článek původně vyšel v anglickém znění v placeném zpravodaji Friday Edition.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2015-03-13

© 2022 E.S. Best s.r.o.