FSFinalWord.cz

Červenec 07, 2015

Hlídejme si svá práva

Listina základních práv a svobod tvoří nedílnou součást české Ústavy a je užitečné se k ní čas od času vrátit a zamyslet se, zda ji politici respektují. Porušil například ministr vnitra Milan Chovanec články 2 a 23, když využil své úřední pozice a trval na zákroku proti demonstrantům, ačkoliv policie shledala, že máváním se symbolickými šibenicemi nebyl porušen žádný zákon? Je v demokratické společnosti přijatelné, aby ministr vnitra propagoval nelegální policejní zásahy? A nebude se třeba jednat o porušení článku 10.3 (ochrana osobních údajů) a 13 (listovní tajemství), až stát nařídí firmám, aby posílaly faktury ministerstvu financí v době, kdy ministerstvo vede člověk (Andrej Babiš), který je přímým konkurentem mnoha těchto firem a může jakožto podnikatel tato data využít ve svůj prospěch? Není snad účelem Listiny základních práv a svobod chránit nás před takovýmto zneužitím státní moci? Není snad jejím účelem bránit občany před autokratickými sklony mocichtivých jedinců a politických stran a hnutí?

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2015-07-20

© 2021 E.S. Best s.r.o.