FSFinalWord.cz

Červenec 07, 2015

Rekonstrukce financování politických stran

Pár nejchytřejších a nejvychytralejších mozků v zemi věnovalo v posledních letech mnoho hodin na vytvoření rafinovaných právnických struktur pro odklánění peněz z privatizace a veřejných zakázek všech úrovní do „tradičních“ politických stran. Není to protikorupční policie ani státní zástupci, kteří by ohrožovali tento model, jak by tomu mělo být v právním státě, ale spíš politický nástup miliardářského vlastníka-provozovatele, který už dávno vymyslel svůj vlastní sofistikovaný způsob praní peněz od státu. Jeho cílem je komplikovat financování svým politickým konkurentům při zachování stávajícího modelu, který mu umožňuje využívat firemní či soukromé dary nebo půjčky na neomezené samofinancování ANO. Aby dostal to, co chce, však bude pravděpodobně muset nechat ČSSD její dálniční fond. Ať už bude dnes konečný kompromis na vládní úrovni jakýkoli, můžete si být jisti, že bude obsahovat finesy oněch složitých struktur... a nebude mít téměř žádný dopad na způsob financování hlavních politických stran (a hnutí).

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2015-07-29

© 2024 E.S. Best s.r.o.