FSFinalWord.cz

Září 09, 2015

ČNB porušuje doktrínu G-20

Země skupiny G-20, zastoupené ministry financí a centrálními bankéři, se sešli během víkendu a zavázaly se k tomu, že se vyvarují konkurenčním devalvacím a budou odolávat všem formám protekcionismu. Znovu zopakovaly svůj závazek přechodu na tržnější systémy měnových kurzů a měnové flexibility, které by odrážely reálné hodnoty a zabránilo se tak přetrvávajícím odchylkám. Česká národní banka provádí konkurenční devalvaci od 7. listopadu 2013, i když tomu tak odmítá říkat. ČNB je sice malým hráčem, ale v procentní míře jde o jednoho z největších manipulátorů s měnou. Koruna je asi o 10 % slabší, než by byla bez intervence. Pravda, ČR není členem G-20, ale EU je, a čeští centrální bankéři nemohou předstírat, že působí mimo globální ekonomický systém. Měli by tak už nechat vládu, ať se stará o ekonomický růst a tvorbu pracovních míst sama, přesně tak, jak k tomu vyzývá závazek G-20.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2015-09-08

© 2021 E.S. Best s.r.o.