FSFinalWord.cz

Březen 03, 2016

Friday Edition: Milius Zemanus

Dnes se opět ohlížíme do minulosti. Článek původně vyšel v dubnu 2004 v angličtině.

 

Když byl ještě Miloš Zeman na vrcholu sil, sdělil při rozhovoru novinářům, že opouští českou politiku, aby mohl objímat stromy na Vysočině, protože nechce skončit jako Shakespearův Coriolanus. Ve stejnojmenné tragédii, kterou Zeman chválí jako Shakespearovu nejsilnější hru, je Coriolanus přinucen uprchnout z Říma poté, co jeho vojenské úspěchy začnou vzbuzovat obavy, že se stává příliš zpupným, populárním a mocným. Jeho nepřátelé přesvědčí prostý lid, aby jej odsoudil k smrti. Po svém útěku z města Coriolanus zběhne k nepříteli a málem vede útok proti vlastnímu lidu. Nakonec umírá rukou spojence, kterého zradil. Zeman během své nedávné cesty z Vysočiny do Prahy shlédnul adaptaci právě této hry. Určitě mu připomněla, proč se nevrhat zpátky do politického boje.

 

 

Poprvé přeloženo do češtiny. Originál si můžete přečíst zde.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2016-03-04

© 2021 E.S. Best s.r.o.