FSFinalWord.cz

Duben 04, 2016

Křetínského prádelna

Lidé, kteří od IPO v roce 2008 přišli o 99,9 % svých investic do NWR, nemohou tvrdit, že je nikdo nevaroval. Prospektus při primární emisi akcií (IPO) popsal všechna rizika na 27 stranách. Varování tohoto typu jsou v prospektech běžnou praxí. Co se asi tak dočteme, až podobný dokument vydá holding EPH Daniela Křetínského u příležitosti nabídky minoritního podílu v EP Infrastructure? Že EPH vznikl prostřednictvím složitých transakcí, přičemž součástí některých z nich byly subjekty ovládané státem? Že tyto transakce může v budoucnu někdo napadnout nebo zvrátit? Že EPH použije výnos z IPO k tomu, aby zpětně odkoupil 20% podíl, který v EPH drží netransparentní kyperská společnost Biques Ltd.? Že benefiční vlastníci této kyperské společnosti nebudou odhaleni, ale že je možné, že jde o investiční nástroj „politicky exponovaných“ Čechů, kteří seděli na obou stranách stolu během některých akvizic EPH? Že se až na tato varování jedná o skvělou investiční příležitost?

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2016-04-14

© 2021 E.S. Best s.r.o.