FSFinalWord.cz

Červen 06, 2016

Friday Edition: Brexit a éra destrukce

Na svém vrcholu, v průběhu druhého století, byla Římská říše dobře fungující obchodní zóna, jak uvádí Ludwig von Mises ve svém díle Lidské jednání. Potraviny a suroviny byly do metropolí, středních i menších měst dováženy zčásti z okolních zemědělských oblastí a zčásti ze vzdálených provincií. Různé regiony říše už nebyly hospodářsky soběstačné, ale naopak vzájemně závislé.

 

Von Mises tvrdí, že pád Římské říše nezačal kvůli barbarským nájezdům, ale kvůli počínajícímu rozpadu vzájemné ekonomické provázanosti, na které celá říše závisela. Obchod se hroutil ještě před tím, než barbaři přišli. Kultivovaná římská civilizace se už nebyla schopna sama uživit a postupně sestoupila do středověku.

 

O nějakých 1500 let později byla založena Evropská unie jako prostředek k udržení míru v Evropě, podpoře obchodu a přátelství mezi národy a zrušení hranic. Na svém vrcholu byla dobře fungující obchodní zónou. Její jednotlivé části už nebyly hospodářsky soběstačné, ale naopak vzájemně závislé.

 

Hlasování o brexitu a debaty, které jej doprovázely, ohrožují tuto vzájemnou propojenost a mohou vést až k rozpadu. Němečtí a francouzští politici se vyjádřili jasně, že když Spojené království odejde, budou mu nabídnuty mizerné obchodní podmínky. Barack Obama poslal obdobný vzkaz ohledně transatlantického obchodu.

 

Podle prof. Jana Švejnara, který byl jasně na straně tábora „zůstat“, je Evropská unie tak integrovaná, že kdyby se dezintegrace rozšiřovala a zóny volného obchodu a volného pohybu pracovních sil se zhroutily, přišel by strmý pád životní úrovně.

 

Demontáž Evropské unie by mohla být hladká a jednoduchá, podobně jako její založení, ale naši představitelé to nechtějí. Naopak debata o brexitu ukazuje, že si přejí, aby byl případný konec hodně ošklivý. Doba budování je pryč. Naše civilizace je pevně v období destrukce, a to úmyslným rozhodnutím našich lídrů.

 

 

Článek dnes vyšel v anglickém znění v placeném zpravodaji Friday Edition.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2016-06-24

© 2024 E.S. Best s.r.o.