FSFinalWord.cz

Červenec 07, 2016

Více o Babišových nezdaněných dluhopisech

Převodní ceny a další typy transakcí se spojenými osobami nepředstavovaly na konci roku 2012, kdy byl ministrem financí Miroslav Kalousek, zdaleka tak ožehavé téma jako dnes. Nikdo si ještě příliš nevšímal práce OECD. Během prosince 2012 bylo v České republice vydáno 485 korporátních dluhopisů s nominální hodnotou 1 Kč. Pro srovnání – v první polovině roku 2016 bylo korporátních dluhopisů vydáno pouze 26. Výsledkem překotné emise z prosince 2012 je moře instrumentů, které majitelům společností vynášejí až 15 %, aniž by se výnosy danily. (Některé dluhopisy s proměnlivým úročením mohou vynášet ještě více.) Z transakcí se spojenými osobami se ale mezitím stalo velké téma a Andrej Babiš se chlubí, jak si na ně posvítil. Jedním z testů férovosti transakcí mezi spřízněnými stranami je, jak Babiš jistě ví, otázka, zda by i nezávislým osobám byla nabídnuta stejná cena. Prodal by například Babiš někomu jinému dluhopisy Agrofertu s nezdaněným 6,00% výnosem? Nikdy to neudělal, což napovídá, že podmínky u dluhopisů nebyly tržní. Možná by se na to měl podívat finanční úřad.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2016-07-26

© 2021 E.S. Best s.r.o.