FSFinalWord.cz

Srpen 08, 2016

Sedm postřehů k policejní reorganizaci

1) V prvních týdnech po oznámení policejní reorganizace se Lidové noviny staly jejím hlavním odpůrcem, Právo jejím největším podporovatelem. 2) Josef Koukal udal v Právu tón, když napsal, že „hysterická“ reakce ANO naznačuje, že reorganizace zasáhla „centrální nervový systém přímo na páteřní ose Babiš – Nadační fond proti korupci – Robert Šlachta.“ 3) Radim Jančura 22. června prohlásil, že je přesvědčen, že za reorganizací stojí Martin Roman a že k němu má Milan Chovanec blízko. 4) 23. června Právo na titulní straně citovalo Chovance, jak říká: „cílem je odstranit Tuhého a pak mne.“ 5) Final Word 18. července napsal, že Právo se s Chovancem „zjevně dohodlo, že bude podporovat reorganizaci policie.“ 6) Mezi 6. a 18. srpnem vyšlo v Právu 16 celostránkových inzerátů Nadace ČEZ u příležitosti Olympijských her, což je osmkrát více, než kolik jich vyšlo v kterýchkoli jiných novinách. 7) ČEZ řídí chráněnec Martina Romana, Daniel Beneš.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2016-08-18

© 2024 E.S. Best s.r.o.