FSFinalWord.cz

Září 09, 2016

Zachraňte pracující před stroji

V české společnosti se na film Matrix nejčastěji odkazuje v souvislosti s tajnou mocenskou strukturou, která existuje za fasádou pokrývající byznys a politiku. Jak by možná řekl Andrej Babiš, Bohuslav Sobotka sice řídí vládu, za nitky ale tahá jeho kamarád Radek Pokorný. V zákulisí vládnou takovíto „nadlidé“ a daňoví poplatníci trpí. Poselství Matrixu jde ale ještě hlouběji. Stroje se snaží ovládnout svět a odsunout lidi do role zdroje bioelektřiny. Sobotka hraje klíčovou roli i zde. Premiér je předním propagátorem Průmyslu 4.0, jehož cílem je eliminovat pracovní místa a proměnit zaměstnance na bezmyšlenkovitou masu závislou na státu ve snovém světě. Sobotka sice není žádný „Neo“, je to ale sociální demokrat. Neměl by lidi před roboty chránit, místo toho, aby je vydával strojům na pospas? Není čas, aby česká levice začala mluvit o zdanění práce robotů?

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2016-09-14

© 2024 E.S. Best s.r.o.