FSFinalWord.cz

Říjen 10, 2016

Havlovy dobré úmysly

Na čí straně by byl Václav Havel v konfliktu v Sýrii? Když před rokem vyvstala otázka „co by řekl Havel“ v souvislosti s uprchlickou krizí, Michael Žantovský v Hospodářských novinách napsal, že by Havel očekával, že Syřané sami něco udělají pro svržení totalitního režimu ve své zemi. Na základě toho soudíme, že by Havel pravděpodobně podporoval snahu Spojených států pomoci „umírněné“ opozici svrhnout Asada, stejně jako podporoval „humanitární bombardování“ Srbska s cílem ochránit obyvatele Kosova. Nevíme, jak by Havel vnímal vývoj, kterým Kosovo od té doby prošlo. Podle New York Times se ze země stal „zdroj islámského extremismu a zásobárna pro džihádisty.“ Nevíme ani, co by si myslel o rostoucí připravenosti Spojených států jít kvůli Sýrii do vojenského konfliktu s Ruskem. Havel podceňoval bojechtivost svých amerických přátel. Je bolestné to napsat v den 80. výročí jeho narození, cesta do pekla je ale dlážděna jeho dobrými úmysly.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2016-10-05

© 2023 E.S. Best s.r.o.