FSFinalWord.cz

Listopad 11, 2016

Zákonná povinnost pomoci Agrofertu

Když česká média potřebují vyjádření k zemědělské politice, často volají Jaroslavu Faltýnkovi (ANO). Faltýnek je konec konců předsedou zemědělského výboru Poslanecké sněmovny. Jen zřídka se ale média zmiňují o tom, že je rovněž členem představenstva největší české zemědělské společnosti – Agrofertu. Dokonce je členem představenstva zodpovědným za vnější vztahy. Přesně tak, člen představenstva Agrofertu Jaroslav Faltýnek má za úkol externě jednat s předsedou zemědělského výboru PSP ČR Jaroslavem Faltýnkem. Jak může Evropská komise tolerovat tak očividný střet zájmů? Jako fraška pak vypadají některé unijní investiční pobídky, jako například tento týden oznámená dotace ve výši 65 milionů Kč na rozšíření mlékárny Olma, kterou vlastní Agrofert. Poslanec Faltýnek je českou ústavou vázán k tomu, aby vykonával svůj mandát v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Pokud to neudělá, hrozí mu nepříjemný pocit viny. Pokud nebude člen představenstva Agrofertu Faltýnek jednat v zájmu své společnosti, hrozí mu podle zákona tvrdý postih. Není to těžká volba. 

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2016-11-23

© 2021 E.S. Best s.r.o.