FSFinalWord.cz

Listopad 11, 2016

Protiraketový cirkus

Před volbami Donald Trump prohlásil, že jeho administrativa bude usilovat o nejmodernější protiraketovou obranu. V dramatické reportáži z 10. listopadu budila Česká televize dojem, že jí zrovna poskytl čerstvé interview Rudy Giuliani, ve kterém oznámil: “Znovu zavedeme jaderný štít pro Polsko i Českou republiku.” O tři dny později, 13. listopadu, věnovaly Otázky Václava Moravce této otázce sedm minut a Giulianiho výrok zmínily s datem 10. listopadu. Bohuslav Sobotka zareagoval energicky s tvrzením, že jaderný štít v České republice je sci-fi, která se nikdy nestane. Otázky Václava Moravce se k problému vrátily ještě 27. listopadu, kdy se o Giulianiho výroku mluvilo v souvislosti s datem 11. listopadu. Ministr obrany Martin Stropnický k tomu konečně přistoupil s chladnou hlavou a diplomaticky prohlásil, že je Giuliani vedle, protože jaderný štít už byl zřízen v Rumunsku a Polsku (což Sobotka nezmínil). Giulianiho původní výrok, jak prozradil Michal Kubal z ČT, ve skutečnosti zazněl celé týdny před americkými prezidentskými volbami 8. listopadu. Z Giulianiho strany šlo jen o předvolební tlachy, avšak na České televizi vyústily v pořádný mediální humbuk.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2016-11-29

© 2024 E.S. Best s.r.o.