FSFinalWord.cz

Prosinec 12, 2016

Nástroje Babišovy odplaty

Ministr financí Andrej Babiš má dneškem počínaje pravomoc zavřít jakoukoliv z desítek tisíc provozoven. Podle zákona o evidenci tržeb totiž můžou úředníci daňové a celní správy provozovnu uzavřít nebo jí pozastavit výkon činnosti v případě, že zjistí „zvlášť závažné“ porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě nebo vydávat účtenky. Co znamená “zvlášť závažné” porušení si může Babiš stanovit sám, a proti rozhodnutí navíc neexistuje odvolání. Podobné je to i se zákonem o prokazování původu majetku, který dnes rovněž nabývá účinnosti. Podle tohoto zákona může Babiš zabavit 100 % neoznámených příjmů v případě, že daňový poplatník neposkytl součinnost, což „závažně“ ztížilo nebo bránilo stanovení daně. Kterýkoli politik, oligarcha nebo manažer státem vlastněného podniku (jako je například ČEZ) s tajným svěřenským fondem by teď mohl přijít o 100 % jeho obsahu v případě, že ho neoznámí. Oba tyto zákony nabývají účinnosti dva dny poté, co Bohuslav Sobotka a další poslanci parlamentem definitivně protlačili zákon o střetu zájmů, který cílí přímo na Babiše. První sociální demokrat, kterého Babiš pověsí, bude ten, který mu podával provaz.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2016-12-01

© 2022 E.S. Best s.r.o.