FSFinalWord.cz

Prosinec 12, 2016

Poučení Babišových nepřátel z jeho střetu zájmů

Jak hodlá Andrej Babiš obejít nový zákon o střetu zájmů, až v lednu či únoru nabude účinnosti? Pokusí se získat předběžné soudní opatření a následné zastání u Ústavního soudu? Babišovy Lidové noviny v sobotu načrtly možnou strategii. Podle nich Babiš považuje zákaz účasti ve státním sektoru ze strany Agrofertu, který nabude účinnosti už v tomto funkčním období, za zasahování do svých práv za běhu. LN napsaly, že Ústavní soud retroaktivitu zákonů opakovaně nepřipustil. Pokud by ho ale Babiš dokázal přesvědčit, že bylo zasaženo do jeho osobních práv, protože jeho firma musí čelit změněnému konkurenčnímu prostředí, otevíralo by to dveře pro kteréhokoli ministra nebo zákonodárce, který vlastní podíl v jakékoli společnosti, která s Agrofertem soutěží. Takoví politici by mohli argumentovat tím, že zákony o elektronické evidenci tržeb a o kontrolním hlášení DPH jsou retroaktivním porušením jejich práva na soukromí garantované Listinou základních práv a svobod. Své funkce se totiž ujali dlouho předtím, než vznikla jejich společnosti povinnost posílat citlivé obchodní údaje Babišovi. 

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2016-12-12

© 2023 E.S. Best s.r.o.