FSFinalWord.cz

Červen 06, 2017

Dvouleté děti v domácnosti

Láska a vedení ze strany rodičů jsou pro dítě tím nejdůležitějším. Hned potom následuje láska a vedení ze strany prarodičů nebo dalších blízkých příbuzných. Obětaví a milující rodinní příslušníci, nízká pracovní a sociální mobilita, která drží členy rodiny na jednom místě, nadprůměrně dlouhá rodičovská dovolená a nedostatek dostupných zařízení mají za následek, že podle čísel OECD jen 6 % českých a slovenských dětí do tří let navštěvuje předškolní zařízení. To je nejnižší číslo v rámci OECD, kterému se blíží už jen Mexiko (9 %) a Polsko (11 %). Jinak se čísla různí, od 14 % (Řecko) po 65 % (Dánsko). Pro děti od tří do pěti let se ale ČR rázem dostává na 80 %, což je blízko průměru OECD. Rodina je skoro ve všech případech lepším vychovatelem dětí v raném věku. Vlády a mezinárodní organizace ale tlačí batolata do náruče státu. A kdy stát někoho naposledy láskyplně objal? 

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2017-06-22

© 2021 E.S. Best s.r.o.