FSFinalWord.cz

Červen 06, 2017

Velmi špatné načasování pro ČEZ

Zprávy o podezření z trestné činnosti během akvizice albánského distributora energie v roce 2009 nemohly pro ČEZ přijít v horší okamžik. Nejenže si to Babišova média v období před parlamentními volbami v říjnu vychutnají, zprávy z Albánie začaly navíc přicházet takřka současně se zveřejněním zprávy OECD o implementaci a uplatňování Úmluvy OECD o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních obchodních transakcích. Jak píší hodnotitelé OECD, v ČR nebyl zatím za podplácení zahraničních veřejných činitelů nikdo stíhán. Zpráva zdůrazňuje nutnost podniknout kroky k proaktivnímu odhalování podplácení v zahraničí, především skrze užší spolupráci se zainteresovanými osobami působícími v orgánech pověřených bojem proti praní špinavých peněz, účetnictví, auditu a daních, a také se soukromým sektorem. ČEZ se zkrátka stane testem toho, jak je ČR připravená plnit své závazky vůči OECD v oblasti boje proti podplácení zahraničních činitelů.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2017-06-29

© 2021 E.S. Best s.r.o.