FSFinalWord.cz

Listopad 11, 2017

Politický komentátor Pavel Rychetský

V ČR panuje nedostatek opravdové politické analýzy. Nejvíce se to vždy projevuje v období těsně kolem parlamentních voleb. Často je těžké rozlišit, jestli se jedná o konstatování faktu, objektivní analýzu, pozitivní propagandu, negativní propagandu, nebo pouhé tlachání. Do jaké kategorie spadá třeba dnešní rozdělení devíti parlamentních stran na „demokratické“ a „nedemokratické“ v podání Pavla Rychetského? Pokud jde o konstatování faktu z pozice předsedy Ústavního soudu, měl by Rychetský citovat související soudní rozhodnutí, na kterých své tvrzení zakládá. Pokud se snaží o objektivní politologickou nebo právní analýzu, měl by vysvětlit, které strany porušují zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, a měly by tak být rozpuštěny. Pokud jde o záměrnou propagandu, měl by Rychetský odhalit, jestli s HN mluvil z jiné pozice než jako předseda Ústavního soudu. Pokud jde o náhodné tlachání, měl si to raději nechat pro sebe.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2017-11-01

© 2021 E.S. Best s.r.o.