FSFinalWord.cz

Listopad 11, 2017

Sobotka prohrál bitvu, ale vyhrál válku

Jedním z posledních důležitých počinů odcházejícího premiéra Bohuslava Sobotky je vyslovení jeho plné podpory Evropskému pilíři sociálních práv minulý týden. Manifest obsahující dvacet článků byl podepsán v pátek na Sociálním summitu pro spravedlivá pracovní místa a růst v Göteborgu. Jde o vítězství těch, kteří si přejí, aby EU nařizovala členským státům, co mají dělat v tak různorodých oblastech, jako jsou vzdělávání, rovnost pohlaví, jistota zaměstnání, minimální mzdy, rovnováha mezi pracovním a osobním životem, ochrana osobních dat, péče o děti, zdravotnictví, penze a bezdomovectví. V závislosti na způsobu jeho implementace by manifest mohl mít větší sílu než česká Listina základních práv a svobod. Rozsah dokumentu je skutečně revoluční. Stanoví například, že budou zajištěny adekvátní minimální mzdy, ale také třeba to, že každý, kdo nedisponuje dostatečnými prostředky, má nárok na adekvátní doplňky k příjmu, které mu zajistí důstojnost ve všech životních etapách. Dokument tak zaručuje jistoty od kolébky do hrobu a je v podstatě přesně tím sociálně-demokratickým programem, který ČSSD ve volební kampani chyběl. Dá se tak říct, že Sobotka prohrál volební bitvu, ale vyhrál sociální válku. 

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2017-11-20

© 2021 E.S. Best s.r.o.