FSFinalWord.cz

Duben 04, 2018

LIFO na českém trhu práce

V účetnictví znamená LIFO (Last In - First Out) metodu řízení zásob, při které se jako první používají, prodávají či vyskladňují kusy, které byly vyrobeny či nakoupeny jako poslední. Metoda je podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví nepřípustná, protože zkresluje finanční situaci firmy prodlužováním doby, po kterou v účetnictví zůstávají levnější kusy. Správně se tedy používá metoda FIFO (First In - First Out), při které se přednostně vyskladňují nejdříve nakoupené kusy. Na trhu práce také převládá typ neoficiální FIFO metody. Dlouholeté pracovníky nahrazují po jejich odchodu do penze mladší posily. Na přehřívajícím se trhu práce, kde mzdy začínají předhánět měřítka produktivity a rentability, musejí firmy zkoumat své možnosti. Až se ekonomický cyklus přehoupne do recese, jako první se firmy začnou zbavovat předraženého balastu. Čeští zaměstnanci, kteří jsou kvůli tisícovce ochotni změnit práci, si zjevně neuvědomují, jak blízko může mít trh práce k přechodu na metodu LIFO.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2018-04-30

© 2021 E.S. Best s.r.o.