FSFinalWord.cz

Srpen 08, 2018

Friday Edition: Zavřete sakra ty okna

V Hamletovi měl Shakespeare radu pro české spotřebitele a hypoteční dlužníky, kteří netušili, co může devalvační a pozdější revalvační politika ČNB způsobit: „Nepůjčuj, nebuď také dlužníkem.“

K tomu jsme před rokem přidali druhou radu pro ty samé spotřebitele a hypoteční dlužníky, kteří se pro změnu stali oběťmi telekomunikačních operátorů: „A vypni si data.“

Mnozí z těch samých spotřebitelů a hypotečních dlužníků teď vzhledem k rekordním teplotám shánějí peníze na klimatizaci, přitom často nechávají okna otevřená dokořán i během největšího denního pařáku. Stejně jako si nikdo nemůže dovolit úvěr s roční procentní sazbou nákladů 200 %, tak nikdo nemůže obelstít termodynamický zákon. Byt prostě nezchladíte otevíráním oken, když je venku větší teplota.

Takže vyvětrejte přes noc a zavřete sakra ty okna během toho letního vedra. A možná si pak na tu klimatizaci nebudete muset půjčovat.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2018-08-10

© 2024 E.S. Best s.r.o.