FSFinalWord.cz

Srpen 08, 2018

Přátelé v letech '18, '38, '48, '56, '68, '89 a '18

Když americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová 12. března 1999 vítala v NATO Českou republiku, Maďarsko a Polsko, ministrům zahraničí nových členských států řekla: „S vašimi osudy už nikdy nebude pohazováno jako s žetony u vyjednávacího stolu.“ Zjevně šlo o narážku na rok 1938, a možná i na roky 1948, 1956 a 1968. „Příslib už ‚nic o vás bez vás‘ je tímto formalizován,“ dodala. Byla to svým způsobem omluva za určitá selhání v okamžicích, kdy středoevropané americké přátelství potřebovali nejvíce. Ve společném prohlášení z letošního 27. března předsedové dolních komor parlamentů obou zemí Radek Vondráček a Paul Ryan přesto napsali: „Dlouhá desetiletí se naše národy nehodlaly smířit s rozdělením Evropy železnou oponou.“ Americký velvyslanec v ČR Stephen King včera tweetoval, že „česko-americké vztahy jsou silné už sto let.“ Je sice možné, že Češi během nacistické okupace i Studené války pociťovali vůči Spojeným státům náklonnost, dá se ale to samé říct i o amerických vládách? Nebylo by upřímnější namísto předstírání nekonečného přátelství připustit, stejně jako to udělala ministryně Albrightová, že Češi byli v minulosti krutě opomíjeni?

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2018-08-29

© 2021 E.S. Best s.r.o.