FSFinalWord.cz

Září 09, 2018

Georgova armáda

Česká televize včera informovala o tom, že peníze George Sorose byly na straně opozice, která přivedla k pádu autoritativní režimy v Gruzii a na Ukrajině. Podle ČT je teď Soros připraven obětovat velkou část svého bohatství střetu s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Nabízela se otázka, jestli i tentokrát dokáže Soros spolu svrhnout vládu v cizím státě. Ať už lidé se Sorosovou politikou souhlasí či ne, mělo by jim připadat zvláštní, že má jednotlivec takový vliv na cizí vlády. Podle amerického zákona o neutralitě je pro osobu pobývající ve Spojených státech protiprávní, aby plánovala, financovala či se účastnila jakéhokoliv „vojenského nebo námořního tažení či počinu” proti zemi, se kterou jsou Spojené státy v míru, protože takový převrat by mohl jít proti americkým zahraničně-politickým zájmům. Plánování, financování či účast na nenásilném převratu v zemi, se kterou jsou USA v míru, protiprávní nejsou. Kdyby si ale Washington myslel, že Sorosovy snahy nesouzní s americkou zahraniční politikou, nepochybně by mohl najít způsob, jak ho přimět k ústupu.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2018-09-18

© 2021 E.S. Best s.r.o.