FSFinalWord.cz

Prosinec 12, 2018

Slepá víra ve slepý trust

Slepý trust je fiduciárním vztahem, ve kterém beneficienti nemají žádné informace o majetku svěřenského fondu a žádnou kontrolu nad transakcemi spojenými s tímto majetkem. Takové míry „slepoty“ je obtížné dosáhnout i v případě, že nejde o velké peníze. Pokud je ve hře obrovský konglomerát jako Agrofert, je to nemožné. Tým právníků Evropské komise ale říká, že slepý trust by mohl být v případě Andreje Babiše dostatečným opatřením za předpokladu, že „bude zajištěno, že dotyčný nemůže vědět, jestli mu rozhodnutí, které učiní či ovlivní, přinese finanční či jinou výhodu.“ Alespoň špetky nevědomosti lze v Babišově případě dosáhnout jedině prodejem Agrofertu a vložením získaných peněz do svěřenského fondu. Ti, kdo slepě prosazují myšlenku slepého trustu, buď mluví čistě teoreticky, nechápou velikost Agrofertu, nebo touto cestou záměrně Babiše navádějí k rychlému prodeji jeho agrobusinessu za nízkou cenu.  

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2018-12-17

© 2023 E.S. Best s.r.o.