FSFinalWord.cz

Prosinec 12, 2018

Friday Edition: Nový rok bez strašáků

Přejeme všem našim čtenářům krásný a úspěšný nový rok, a zároveň sílu zachovat si kritické myšlení a odolat propagandě ze všech stran.

Koneckonců, jak pravil na začátku dvacátého století americký žurnalista a satirik H.L. Mencken, „Cílem praktické politiky je udržet obyvatelstvo ve stavu úzkosti (a tedy hlasitě volající po někom, kdo by ho dovedl do bezpečí) pomocí nekonečné řady strašáků, z nichž většina je imaginárních.”

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2018-12-28

© 2023 E.S. Best s.r.o.