FSFinalWord.cz

Březen 03, 2019

Bakala a Rafaj

Kdo je s 43 000 bytovými jednotkami největším poskytovatelem nájemního bydlení v České republice? Pokud vám hned naskočila posloupnost OKD >> RPG >> Domus >> Residomo >> Fondy Bydleni, máte pravdu, ale několik článků řetězce vám chybí. Podle výroční zprávy Residoma za rok 2017 jsou konečným vlastníkem lucemburské společnosti Fondy Bydleni 3 v rozsahu 80,1% fondy spravované společností Blackstone Tactical Opportunities Advisors LLC a v rozsahu 19,9% právnické osoby jednající ve shodě se společností Round Hill Capital LLC. To nám o skutečných konečných vlastnících neprozrazuje téměř nic. Když Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v říjnu 2015 schválil prodej společnosti RPG Byty firmě Fondy Bydleni 2, uváděl úřad Petra Rafaje, že koneční vlastníci kupující entity jsou obchodním tajemstvím. Údaje byly v textu rozhodnutí antimonopolního úřadu skryty. Rafajův úřad od té doby rozhodl v jiném důležitém antimonopolním řízení o nájemném ve prospěch společnosti Residomo. Ze zpětného pohledu to vypadá zhruba tak transparentně jako Rafajovo jednání v tendru na výběr mýtného. 

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2019-03-28

© 2023 E.S. Best s.r.o.