FSFinalWord.cz

Srpen 08, 2019

Československo bylo na řadě

Tento měsíc je to právě třicet let, kdy New York Times pocítil závan změn vanoucích směrem ku Praze. Deník tehdy požádal manžele Marvina a Madeleine Kalbovy, aby přímo na místě zhodnotili situaci. Zjistili, že 90% členů Komunistické strany bylo nakloněno „radikální reformě“. Podle Kalbových měli tito straníci „převahu sil“ a někteří z nich se snažili protlačovat změny už léta. Ale „okoralí a neinspirativní předáci strany, dosazení Varšavskou smlouvou v roce 1968, evidentně [hodlali] odolat jakýmkoli změnám, které by podkopaly jejich legitimitu“. Kalbovi napsali, že někteří reformátoři by se spokojili s pouhým přizpůsobením stávajícího systému, ale „disidenti jako např. dramatik Václav Havel a novinář Jiří Dienstbier jsou přesvědčeni, že musí být nahrazen jiným“. Tři měsíce před sametovou revolucí Kalbovi napsali, že „Československo je na řadě“. Často je to tak, že když chcete vědět, co se stane, musíte číst New York Times.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2019-08-29

© 2021 E.S. Best s.r.o.