FSFinalWord.cz

Srpen 08, 2019

Friday Edition: Ani Američané nechtěli Východoněmce

Je všeobecně známo, že pražské Velvyslanectví Spolkové republiky Německo bylo 23. srpna 1989 přechodně uzavřeno poté, co se stalo útočištěm pro tisíce východních Němců. Doufali, že se jim prostřednictvím ambasády podaří dostat na Západ.

 

Méně známo už je to, že i Američané své pražské velvyslanectví před východními Němci uzavřeli. Alespoň podle denní situační zprávy Státní bezpečnosti pro vrcholné funkcionáře federálního ministerstva vnitra a stranické nomenklatury. StB na str. 13 této zprávy z 24. srpna 1989 napsala následující:

  

 

Situace na ZÚ NSR v Praze v souvislosti s pobytem NDR státních příslušníků

 

Na rozhodnutí k přechodnému uzavření ZÚ NSR v Praze reagovali dva NDR stát. příslušníci tím, že dne 23.8.1989 v dopoledních hodinách vnikli do prostoru ZÚ USA v Praze. Příslušníkům ostrahy tohoto ZÚ se podařilo jednoho z nich zadržet. Na základě této skutečnosti vedení ZÚ USA okamžitě vydalo příslušníkům ostrahy příkaz ke kontrole každé osoby, která má zájem vstoupit na ZÚ USA. V případě, že se bude jednat o NDR stát. příslušníka, musí být okamžitě vykázán mimo prostory ZÚ.

 

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2019-08-30

© 2024 E.S. Best s.r.o.