FSFinalWord.cz

Září 09, 2019

Friday Edition: Tanky do Moskvy

Tento týden přesně před 30 lety nazval Dubčekův ministr zahraničních věcí Jiří Hájek v dopise v sovětských Izvestijích „přátelskou pomoc v srpnu 1968“ invazí. Celý dopis jsme pro vás přeložili zpět do češtiny.

 

Jiří Pelikán ve svých exilových Listech z října 1989 (na str. 9) s údivem reagoval, že Sověti takový dopis vůbec vytiskli a s humorem dodal: Pošlou Jakeš a Fojtík do Moskvy tanky, aby zabránili tomuto „vměšování do vnitřních záležitostí Československa?“

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2019-09-20

© 2023 E.S. Best s.r.o.