FSFinalWord.cz

Říjen 10, 2019

Rudá šlechta

denní situační zprávě, připravované ministerstvem vnitra pro vrcholné představitele KSČ, informovalo ministerstvo 2. října 1989 Jakeše, Husáka, Adamce, Indru a Hegenbarta, že část pracovníků Škody Plzeň byla „roztrpčena a bez zájmu o vnitropolitické události“. Na straně 12 zpráva dále uváděla, že „převládá názor, že za současný špatný stav ekonomiky nese vinu vedení KSČ a státu“. Pracovníci chtěli rychlejší přeměny, přiznání problémů a umožnění obsazování vedoucích funkcí skutečnými odborníky a nikoli těmi, za nimiž stojí politické zájmy. Dělníci si stěžovali, že vedoucí představitelé nenesou dostatečnou odpovědnost a zároveň se osobně obohacují, což vede k přetrvávání „rudé šlechty“. Zpráva tvrdí, že v Českých Budějovicích u obyčejných lidí nejsou komunisté příliš v oblibě, protože hospodářsky přivedli stát na dno. To bylo 2. října 1989. Režimy a jména se mění; jiné věci ale zůstávají stejné.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2019-10-07

© 2024 E.S. Best s.r.o.