FSFinalWord.cz

Listopad 11, 2019

Směrem k systému dvou stran

I když to tehdy nebylo úplně zřejmé, od novelizace Ústavy v roce 2012, která umožnila přímou volbu prezidenta se dvěma kandidáty v posledním kole, se česká společnost a celý západní svět posunuly směrem k ostře rozdělenému, rozdvojenému uspořádání. Příští české prezidentské volby pravděpodobně nebudou záležitostí „levice proti pravici“, ale spíš „demokrat proti neliberálovi“. Parlamentní volby postupně nabývají stejné formy, ačkoli to není tak zjevné, protože voliči mohou vybírat z mnoha stran. Proces konsolidace by se mohl urychlit, kdyby Ústavní soud rozhodl ve prospěch STANu a pro vstup do Sněmovny zrušil tzv. načítací klauzuli požadující 5 % za každou stranu koalice, jak minulý týden naznačila MF Dnes. Namísto podpory rozmanitosti by to časem mohlo vést ke sjednocování kolem dvou hlavních stran, jedné „demokratické“ a jedné „neliberální“. Jakákoli strana, která by se pokusila jít samostatně, by mohla riskovat nepřekročení 5% hranice.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2019-11-05

© 2024 E.S. Best s.r.o.