FSFinalWord.cz

Listopad 11, 2019

O Češích bez Čechů v listopadu 1989

V odtajněné Směrnici národní bezpečnosti ze dne 22. září 1989 informoval americký prezident George H.W. Bush vládní ministry, šéfa CIA, předsedu Společného sboru náčelníků štábů a ředitele Americké informační agentury (Hlasu Ameriky) o vztazích se Sovětským svazem. Bush v tajném dokumentu napsal, že se „Moskva musí autoritativně zřeknout Brežněvovy doktríny a znovu potvrdit závazek..., že se zdrží pohrůžky či použití síly proti územní svrchovanosti a politické nezávislosti jakéhokoliv státu.“ O dva měsíce poději, 16. listopadu, New York Times citovaly informaci vysoce postaveného amerického představitele, že Sovětský svaz „ujistil Spojené státy, že nebude vojensky zasahovat ve východní Evropě“. To bezpochyby v následujících dnech dodalo odvahu těm v Praze, kteří o sovětském vyjádření věděli. Toto nezasahování následně uvítala většina Čechů a Slováků, ale základní princip zůstal stále stejný: O nich bez nich.  

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2019-11-18

© 2024 E.S. Best s.r.o.