FSFinalWord.cz

Listopad 11, 2019

BIS a PPF

Bezpečnostní informační služba včera zveřejnila svoji zatím nejtvrdší výroční zprávu. „Ruské a čínské zpravodajské aktivity zasahovaly do oblastí politiky, diplomacie, špionáže, ekonomiky i informačního boje“, uvádí zpráva. „Důležitým tématem se stala také rizika plynoucí z ekonomických aktivit subjektů napojených na cizí moc prosazující skrze ně své zahraničně politické a strategické cíle... Autoritářské země dokáží ze své podstaty prosadit svůj vliv v soukromých společnostech účinněji. Řadou formálních i neformálních nástrojů jsou schopny přinutit tyto společnosti v případě potřeby potlačit vlastní ekonomické zájmy a upřednostnit před nimi politické, vojenské nebo zpravodajské cíle státu. Tyto cíle mohou být přitom v závažném rozporu se zájmy ČR.“ Pokud nejsou taková slova určena pouze ke strašení veřejnosti, těžko si představit, že by BIS dané téma dále neřešila s českou vládou a zahraničními partnery (včetně CIA) a nenastolila otázku, zda by mělo být PPF dovoleno koupit TV Nova.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2019-11-27

© 2021 E.S. Best s.r.o.