FSFinalWord.cz

Prosinec 12, 2019

Friday Edition: Polistopadová věrnost KSČ (s omluvou)

(Omluva: Následující text jsme vydali dnes ráno s chybou v datu uvedeného zdroje. Citovaný článek vyšel 14. listopadu 1989, nikoli 14. prosince 1989. Našim čtenářům i panu Martinu Ulčákovi se tímto velice omlouváme. Následuje článek v původním znění.)Někdo do KSČ vstoupil těsně před listopadem 1989, někdo jí slíbil věrnost i po listopadu. Takto to zaznělo od tehdejšího funkcionáře SSM a dnešního velkopodnikatele Martina Ulčáka na stránkách Rudého Práva 14. prosince 1989 (původní zdroj najdete zde):

 

MARTIN ULČÁK, Praha:

Mnoho otázek bylo řečeno o vztahu naší organizace a KSČ. Chtěl bych říci jednu věc: Praha a pražská organizace maximálně podporuje vedoucí úlohu strany, vychází ve své práci z této politiky a tuto vedoucí úlohu strany bude i dál prostřednictvím komunistů prosazovat ve své práci. Rozhodně je třeba také zdůraznit: Budeme podporovat další prohlubování a osvojování si učení marxismu-leninismu, v naší práci z něho vycházet a brát ho jako hlavní ideový směr.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2019-12-13

© 2021 E.S. Best s.r.o.