FSFinalWord.cz

Leden 01, 2020

Zabijáci pracovních míst

Zatímco více a více Čechů přichází o práci kvůli ekonomickému zpomalení, začnou si prstem ukazovat na ty, kdo za to nesou vinu. Dnešní Final Word je první ze série nepravidelných článků o zabijácích pracovních míst, kteří nedokázali reagovat na varovná znamení. Na samém vrcholu tohoto seznamu jsou zákonodárci, kteří zatížili Českou republiku jednou z nejvyšších sazeb daně z práce na světě. Podle Zprávy o globální konkurenceschopnosti z roku 2019 je na tom v tomto ohledu hůře pouze šest zemí (Estonsko, Brazílie, Slovensko, Čína, Belgie, Francie). Když se zohlední „deformující efekt daní a dotací na konkurenci“, vynikají Česká republika (na 116. místě ze 141 zemí) a Slovensko (na 137. místě) jako obzvlášť neatraktivní, pokud mzdy rostou a investiční pobídky se omezují. Je očividné, že mnoho investorů bylo ochotných se vyrovnat s daňovou situací, dokud náklady na pracovní sílu byly nízké a obchod vzkvétal. Jak mzdy rostou a obchod začíná klopýtat, bude výpočet pro některé vypadat úplně jinak.     

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2020-01-09

© 2024 E.S. Best s.r.o.