FSFinalWord.cz

Duben 04, 2020

Seznamte se s novým normálem

Parlament dal včera vládě dalších 17 dní mimořádných pravomocí. Lze se na to dívat i tak, že Parlament dal dalších 17 dní státním zástupcům, aby mohli na kohokoli, kdo by porušoval stav nouze, vypálit dvojnásobnou dávku. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman upozornil 13. března potenciální šiřiče nakažlivých nemocí, zloděje, zpronevěřitele, podvodníky, lichváře a další pachatele, že si mohou ve vězení odsedět až čtyřnásobně více času při užití tzv. obecné přitěžující okolnosti uvedené v trestním zákoníku, jestliže je trestný čin spáchán za krizové situace. Navzdory tomuto naléhavému varování má parlamentní opozice velké podezření, že za nouzového stavu probíhají nekalé obchody. Zatímco všichni - od Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse až po obyčejné smrtelníky - mluví o „novém normálu“, jejž koronavirus předznamenává, právě teď nastává onen klíčový okamžik pro státní zástupce, aby ukázali, že koušou stejně jako štěkají. Je tu nový normál v boji proti kriminalitě zasvěcených osob, anebo je to stále ten starý?

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2020-04-29

© 2024 E.S. Best s.r.o.