FSFinalWord.cz

Květen 05, 2020

Friday Edition: Prohlášení Kremlu o invazi v srpnu 1968

Dne 4. května jsme se odvolali na  prohlášení Kremlu ze 4. prosince 1989 o tom, že invaze do Československa byla „bezdůvodná“ a „nesprávná“. Text tohoto i podobného prohlášení vedoucích představitelů Bulharska, Maďarska, NDR, Polska a Sovětského svazu není tak jednoduché dohledat, tak jsme se rozhodli dát je čtenářům k dispozici.

 

Jsou převzaté z Rudého práva vydaného 5. prosince 1989 (původní zdroj zde). Originál v ruštině jsme našli v Pravdě.


Neumíme si vysvětlit, proč odstavec začínající slovy „Sdílíme názor předsednictva ÚV KSČ a vlády ČSSR“ je v češtině připsán členům Varšavské smlouvy a v ruštině sovětské vládě.

 

 

Prohlášení vedoucích představitelů Bulharska, Maďarska, NDR, Polska a Sovětského svazu

 

Vedoucí představitelé Bulharska, Maďarska, NDR, Polska a Sovětského svazu na setkání v Moskvě prohlásili, že vstup vojsk jejich států do Československa v roce 1968 znamenal vměšování do vnitřních záležitostí svrchovaného československého státu a musí být odsouzen.

 

Tento protiprávní zásah přerušil demokratickou obnovu v Československu a měl dlouhodobě nepříznivé důsledky. Dějiny potvrdily, jak důležité je i v nejsložitější mezinárodní situaci použít politické prostředky k urovnání všech problémů a ve vztazích mezi státy přísně dodržovat zásady svrchovanosti, nezávislosti a nevměšování do vnitřních záležitostí, což je v souladu s ustanoveními Varšavské smlouvy.  

 

Sdílíme názor předsednictva ÚV KSČ a vlády ČSSR, že vstup armád pěti socialistických zemí na československé území v roce 1968 nebyl opodstatněný a že z hlediska všech nyní známých faktů bylo rozhodnutí o něm chybné.

 

 

Prohlášení sovětské vlády

 

Sovětská vláda přijala v pondělí toto prohlášení ke vstupu armád pěti států Varšavské smlouvy do ČSSR v srpnu 1968:

 

Československá společnost nyní kriticky přehodnocuje zkušenosti ze svého politického a hospodářského rozvoje. Je to přirozený proces, jímž tak či onak procházejí mnohé země. Nezbytnost vlastní trvalé socialistické obnovy a realistického hodnocení aktuálních událostí však bohužel nebyla vždy samozřejmostí. Zvláště pak v situacích, kdy se tyto události rozporuplně proplétaly a vyžadovaly odvážné odpovědi na požadavky doby.

 

V roce 1968 přijalo tehdejší sovětské vedení ve vnitřním sporu týkajícím se objektivně nazrálých úkolů v Československu jednostranný postoj. Tento nevyvážený, neadekvátní přístup a zásah do záležitostí spřátelené země byl tehdy ospravedlňován ostrou konfrontací mezi Východem a Západem.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2020-05-15

© 2022 E.S. Best s.r.o.