FSFinalWord.cz

Květen 05, 2020

Nečas, Machiavelli a vladařovi tajemníci

Petr Nečas bude možná zapsán do dějin jako první bývalý český předseda vlády odsouzený za spáchání trestného činu, ale jeho příběh je starý jako lidstvo samo. Niccolò Machiavelli ve Vladaři vysvětloval, jak by si panovník měl vybírat své tajemníky (někdy se také překládá jako ministři nebo služebníci). Jestliže vladař vidí, že tajemník myslí více na své vlastní zájmy než na vladařovy, vysvětloval Machiavelli, takový člověk nikdy nebude dobrým služebníkem, ani mu vladař nebude moci nikdy důvěřovat. Když si vladař a tajemník nemohou vzájemně důvěřovat, prokračuje, pro jednu ze stran to vždy skončí nešťastně. Podle Machiavelliho existují tři druhy vladařů, z nichž třetí není k ničemu: sám nic nedovede posoudit, ničemu nerozumí a na rady neslyší. Podle této definice Nečas selhal ve volbě vhodné tajemnice. Jeho strana a koaliční partneři však také selhali, protože nebyli schopni svého panovníka odradit od činů, které vedly k nešťastnému konci.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2020-05-28

© 2021 E.S. Best s.r.o.