FSFinalWord.cz

Červen 06, 2020

Dva mladí Kennedyové v Praze

Jak jsme zmínili v červenci 2008 a Právo v roce 2013, zesnulý americký diplomat George Kennan ve svých pamětech v roce 1967 uvedl, že mladý John F. Kennedy navštívil pomnichovskou Prahu v říjnu roku 1938. „Zajistil jsem mu průchod přes německé pásmo, doprovod do Prahy a postaral se o to, aby mu bylo ukázáno vše, co chtěl vidět... a s pocitem, že ‚mám splněno‘, si nad ním umyl ruce.“ Vznikl z toho skvělý příběh, který ale nebyl pravdivý. Mladý Kennedy, který dorazil z Paříže, nebyl totiž John, nýbrž Joe ml., který zemřel v roce 1944 ve druhé světové válce. Rodinný medailónek ze 4. června 1939 dokumentuje Joeovu cestu a samotné záznamy JFK z Harvardu dokazují, že byl tisíce kilometrů daleko. JFK opravdu navštívil Prahu v následujícím roce, jak tento týden uvedli Reportéři ČT, ale tou dobou už Kennan působil v Berlíně. Zdá se nepravděpodobné, že by si Kennan oba bratry spletl. Toto je další příklad toho, jak se Češi někdy stávají oběťmi přepisování dějin, aby druzí působili důležitěji či ctnostněji. 

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2020-06-04

© 2022 E.S. Best s.r.o.