FSFinalWord.cz

Červenec 07, 2020

Friday Edition: Spolužáci údajně obrali Američany

Výtahy o spolužácích Reném Foltánovi a Martinu Romanovi z upravené žaloby podané v New Yorku v listopadu 2019 americkým investičním fondem Kingstown Capital Management a firmou Investhold na českého miliardáře Radovana Vítka.


 

38. Žalovaný René Foltán je občanem České republiky s pobytem v České republice. Jak je vysvětleno níže, Foltán působil jako Vítkův agent, zástupce nebo zmocněnec. Foltán byl, například, beneficientem LCE Company Limited, kyperské schránkové společnosti. Jak je dále uvedeno, LCE Company Limited vlastnila ve prospěch Vítka 2,21 % akcií a hlasovacích práv ve společnosti ORCO do té doby, než bylo ORCO v roce 2016 převedeno na CPI PG.

 

123. Zhruba ve stejnou dobu začal Vítek také tajně jednat ve shodě s LCE Company Limited, kyperskou společností skutečně vlastněnou žalovaným René Foltánem, českým zubařem bez jakýchkoliv zkušeností s investováním do zahraničních nemovitostí. Foltán, přítel a bývalý spolužák Martina Romana, nakonec získal celkem 2,21 % akcií společnosti ORCO. To bylo těsně pod hranicí 2,5 %, která by podle stanov ORCO vyžadovala ohlašovací povinnost vůči ORCO.

 

124. Tímto způsobem se Vítek pokusil tajně získat dostatečná hlasovací práva v ORCO, aby obešel odpor společností Kingstown Capital a Alchemy vůči jeho návrhu akcionářům, a dále zajistil jak nerovnoměrné zastoupení v představenstvu, tak i schválení jím navržených usnesení.

 

520. Každý ze žalovaných souhlasil s pokračováním komplotu, jak mimo jiné prokazují tyto skutečnosti:

 

g. René Foltán a LCE Company Limited: Foltán byl beneficientem LCE Company Limited, kyperské schránkové společnosti, dříve propojené s J&T Bankou. Foltán a LCE Company Limited se přidali k vyděračskému spiknutí zakoupením 2,21 % akcií společnosti ORCO a hlasovacích práv, které využili k uskutečnění plánů spolupachatelů, a to k převzetí společnosti ORCO a zbavení společnosti jejích aktiv.

 

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2020-07-03

© 2024 E.S. Best s.r.o.