FSFinalWord.cz

Srpen 08, 2020

Friday Edition: Malí Gorbačovové

Brent Scowcroft, americký expert na zahraniční politiku, zemřel 6. srpna tohoto roku ve věku 95 let. Ve společné knize s bývalým prezidentem Georgem H. W. Bushem „A World Transformed“ z roku 1998 mluví o svém rozdílném vidění situace ve východní Evropě, než jaké měl Michail Sergejevič Gorbačov. Při zpětném pohledu, kdo měl větší pravdu?

 

Jedním z komplikujících faktorů určujících jakousi udržitelnou míru změn byla Gorbačovova zjevná strategie ve východní Evropě. Vyzýval tam k reformám a v jistých ohledech mohl být de facto považován za spojence. Vypadalo to, že je motivován snahou poukazovat na tamější pokrok a pobízet tím vzpouzející se soudruhy v Sovětském svazu, kteří stáli v cestě jeho vlastním reformám.

 

Měl jsem za to, že Gorbačov nerozumí pravé podstatě situace ve východní Evropě. Zdálo se, že se snaží vychovávat řadu „malých Gorbačovů“, kteří by měli podporu veřejnosti a ztělesňovali by tak pozitivní a trvalý pokrok v regionu. Co si zřejmě neuvědomil, byla skutečnost, že komunistické režimy, i přes jejich různorodost, byly vynuceny zvenčí, a že budou svrženy, jakmile se k tomu naskytne příležitost.

Vytištěno z: https://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2020-08-21

© 2021 E.S. Best s.r.o.